Suomi tarvitsee
lähiliikuntaloikan
Liikuntavälineillä ja kalusteilla
liikettä lähiympäristöön!

Pääosa kansasta liikkuu terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän. Liikettä lisätään kun tuodaan innostavia liikkumisen paikkoja ja välineitä lähelle käyttäjiä!

Erityisesti kouluympäristössä tarvitaan liikuntaolosuhteita kehittävää lähiliikuntaloikkaa, kuten valtakunnallinen selvitys kertoo -> Lähiliikuntapaikka -selvitys

Uudenlaista ajattelua tarvitaan myös muiden päivittäisten lähiympäristöjen, kuten päiväkoti- ja työympäristöjen  kehittämiseen.

Valo kumppaneineen haastaa kaikki mukaan tekemään lähiliikuntaloikkaa ja luomaan Suomesta maailman parhaan lähiliikuntamaan.

Koulujen pihat ja sisätilat liikkumaan innostaviksi!

Koulupihojen ja koulujen sisätilojen kehittäminen ovat toimivia ja nopeita keinoja lisätä liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta koulupäivään. Lisäksi liikuntaolosuhteiltaan hyvä koulupiha innostaa liikkumaan myös vapaa-ajalla ja toimii siten parhaimmillaan vetovoimaisena oman alueensa lähiliikuntapaikkana!

Tälle sivustolle on koottu erityyppisiä kouluympäristöihin soveltuvia ja jo käytännössä kokeiltuja kehittämisideoita, jotka eivät edellytä pitkäkestoisia rakennushankkeita vaan ovat varsin nopeasti sekä pienemmin kustannuksin toteutettavissa. Löydät ohesta myös tietoa koulujen liikuntaolosuhteiden kehittämiseen tarjolla olevista avustusmahdollisuuksista. Näistä erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön avustus Liikkuva koulu -toimintaan tarjoaa mahdollisuuksia esitellyn kaltaisiin pieniin olosuhdehankkeisiin osana laajempaa toiminnan kehittämistä. Lisäksi ohesta pääset tutustumaan Valon kumppaneiden Lappsetin ja Kerko Sportin kampanjatuotteisiin, jotka soveltuvat esimerkiksi Liikkuva koulu -hankkeille.

Tehdään yhdessä lähiliikuntaloikka!

 

Alla video Heinolan Jyrängön koulun toimenpiteistä!

valo-video

Lähiliikuntaloikkaa päiväkoteihin!

Varhaiskasvatusyksiköiden piha-alueet ja sisätilat ovat merkittäviä arjen liikkumisympäristöjä alle kouluikäisille lapsille ja lapsiperheille. Niiden kehittäminen monipuoliseen liikkumiseen innostaviksi on tehokas keino lisätä fyysisen aktiivisuuden määrää. Liikkumisolosuhteiltaan hyvä päiväkodin piha kutsuu perheet liikkumaan myös vapaa-ajalla, lapsille tutussa toimintaympäristössä, perheiden omassa lähiliikuntapaikassa!

Tälle sivustolle on koottu erilaisia varhaiskasvatusympäristöihin soveltuvia ja jo käytännössä kokeiltuja kehittämisideoita, jotka eivät vaadi pitkäkestoisia ja teknisesti vaativia rakennushankkeita vaan ovat varsin helposti ja nopeastikin toteutettavissa. Sivustolle tullaan kokoamaan tietoa myös varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen kehittämiseen tarjolla olevista avustusmahdollisuuksista sekä Valon kumppaneiden Lappsetin ja Kerko Sportin päiväkodeille soveltuvasta tuotetarjonnasta. Kokonaisuudessaan sivusto valmistuu syksyn 2016 aikana.

Tehdään yhdessä päiväkoteihin lähiliikuntaloikka!

 

Aktiivinen Arki työpaikalla

Liikkeen lisääminen työpäivään ei tarvitse aina maksaa paljoa. Toki erilaisia aktiivisuuden mahdollistavia hankintojakin tarvitaan, mutta paljon on kyse myös toimintatapojen muutoksesta. Työpaikan ilmapiiri määrittä hyvin pitkälti sen, kokeeko työntekijät mahdolliseksi liikkeen lisäämisen työpäivään. Yhdessä sovitut pelisäännöt vaikkapa seisten pidetyistä kokouksista vaativat aluksi totuttelua, mutta sulautuvat melko nopeasti osaksi arkea. Sähkötyöpöydät, taukoliikuntavälineet ja esimerkiksi asiointipyörät mahdollistavat työskentelyn myös seisten ja liikkeen lisäämisen työpäivään. Suunnitelkaa yhdessä, mitä hankintoja omalle työpaikalle pitäisi tehdä ja mitä toimintatapoja voisi muuttaa. Sitten vain kokeilemaan ja lähiliikuntaloikka työpaikalla on aloitettu!

Katso alta Aktiivisempi arki – video

aktiivisempi-arki-videokuva

Kuntahaaste 2017

suomifinland100-tunnus_sininen_rgbValo haastaa kaikki Suomen kunnat kunnostamaan vähintään yhden koulupihan lähiliikuntapaikaksi vuonna 2017, Suomi 100 -juhlavuonna. Kuntahaaste on osa Valon Unelmat liikkeelle -kokonaisuutta, joka on osa itsenäisyyden satavuotisjuhlaohjelmaa.

Laajoja käyttäjäryhmiä palveleva ja kaikkien vapaassa käytössä oleva lähiliikuntapaikka olisi kunnalta erinomainen juhlavuoden lahja kuntalaisille! Koulupihat ovat parhaita paikkoja lähiliikuntapaikoille ja kaikista Suomen kunnista löytyy kehittämistä tarvitsevia koulupihoja. Alla oleva Lähiliikuntaloikka -mittari kertoo haasteeseen tarttuneiden kuntien määrän tällä hetkellä. Maaliin on vielä matkaa, silla tavoitteena on juhlavuoden hengessä 100 kunnan kunnianhimoinen rajapyykki. Oheisesta hankelistasta näet jo mukana olevat kunnat ja hankkeet >Hankelista. Katso onko oma kuntasi mukana? Jos ei, niin onko asialle vielä jotain tehtävissä..?

 

Hankkeiden ilmoittaminen & Valon tarjoama apu kunnille:
Mikäli haluat ilmoittaa oman kuntasi lähiliikuntapaikkahankkeen mukaan täytä oheinen lyhyt lomake > Hankkeen ilmoittaminen. Ensimmäistä lähiliikuntapaikkahankettaan toteuttaville kunnille Valo tarjoaa maksutonta konsultointikäyntiä suunnittelun avuksi. Yhteydenottopyynnön voit jättää em. hanketietolomakkeella tai sähköpostitse: jan.norra@valo.fi.

20
40
60
80
100 kuntaa tavoite
16kuntaa