Suomi tarvitsee
lähiliikuntaloikan
Liikuntavälineillä ja kalusteilla
liikettä lähiympäristöön!

Pääosa kansasta liikkuu terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän. Liikettä lisätään kun tuodaan innostavia liikkumisen paikkoja ja välineitä lähelle käyttäjiä!

Erityisesti kouluympäristössä tarvitaan liikuntaolosuhteita kehittävää lähiliikuntaloikkaa, kuten valtakunnallinen selvitys kertoo -> Lähiliikuntapaikka -selvitys

Uudenlaista ajattelua tarvitaan myös muiden päivittäisten lähiympäristöjen, kuten päiväkoti- ja työympäristöjen  kehittämiseen.

Olympiakomitea kumppaneineen haastaa kaikki mukaan tekemään lähiliikuntaloikkaa ja luomaan Suomesta maailman parhaan lähiliikuntamaan.

Koulujen pihat ja sisätilat liikkumaan innostaviksi!

Koulupihojen ja koulujen sisätilojen kehittäminen ovat toimivia ja nopeita keinoja lisätä liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta koulupäivään. Lisäksi liikuntaolosuhteiltaan hyvä koulupiha innostaa liikkumaan myös vapaa-ajalla ja toimii siten parhaimmillaan vetovoimaisena oman alueensa lähiliikuntapaikkana!

Tälle sivustolle on koottu erityyppisiä kouluympäristöihin soveltuvia ja jo käytännössä kokeiltuja kehittämisideoita, jotka eivät edellytä pitkäkestoisia rakennushankkeita vaan ovat varsin nopeasti sekä pienemmin kustannuksin toteutettavissa. Löydät ohesta myös tietoa koulujen liikuntaolosuhteiden kehittämiseen tarjolla olevista avustusmahdollisuuksista. Näistä erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön avustus Liikkuva koulu -toimintaan tarjoaa mahdollisuuksia esitellyn kaltaisiin pieniin olosuhdehankkeisiin osana laajempaa toiminnan kehittämistä. Lisäksi ohesta pääset tutustumaan Olympiakomitean kumppanin Kerko Sportin kampanjatuotteisiin, jotka soveltuvat esimerkiksi Liikkuva koulu -hankkeille.

Tehdään yhdessä lähiliikuntaloikka!

 

Alla video Heinolan Jyrängön koulun toimenpiteistä!

valo-video

Lähiliikuntaloikkaa päiväkoteihin!

Varhaiskasvatusyksiköiden piha-alueet ja sisätilat ovat merkittäviä arjen liikkumisympäristöjä alle kouluikäisille lapsille sekä lapsiperheille. Niiden kehittäminen monipuoliseen liikkumiseen innostaviksi on erittäin tehokas keino lisätä päivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrää. Liikkumisolosuhteiltaan hyvä päiväkodin piha houkuttelee lapsiperheitä liikkumaan lisäksi myös vapaa-ajalla.

Oheisiin ”ideakortteihin” on koottu erilaisia varhaiskasvatusympäristöihin soveltuvia ja jo käytännössä kokeiltuja kehittämistoimenpiteitä. Painotus on ollut ideoissa, joiden toteuttaminen ei vaadi pitkäkestoisia ja teknisesti vaativia rakennushankkeita vaan ovat varsin helposti ja nopeastikin toteutettavissa. Lisäksi painotus on ollut hieman perinteisistä poikkeavissa väline- ja kalusteratkaisuissa.

Tehdään yhdessä päiväkoteihin lähiliikuntaloikka!

 

Aktiivinen Arki työpaikalla

Liikkeen lisääminen työpäivään ei tarvitse aina maksaa paljoa. Toki erilaisia aktiivisuuden mahdollistavia hankintojakin tarvitaan, mutta paljon on kyse myös toimintatapojen muutoksesta. Työpaikan ilmapiiri määrittä hyvin pitkälti sen, kokeeko työntekijät mahdolliseksi liikkeen lisäämisen työpäivään. Yhdessä sovitut pelisäännöt vaikkapa seisten pidetyistä kokouksista vaativat aluksi totuttelua, mutta sulautuvat melko nopeasti osaksi arkea. Sähkötyöpöydät, taukoliikuntavälineet ja esimerkiksi asiointipyörät mahdollistavat työskentelyn myös seisten ja liikkeen lisäämisen työpäivään. Suunnitelkaa yhdessä, mitä hankintoja omalle työpaikalle pitäisi tehdä ja mitä toimintatapoja voisi muuttaa. Sitten vain kokeilemaan ja lähiliikuntaloikka työpaikalla on aloitettu!

Katso alta Aktiivisempi arki – video

aktiivisempi-arki-videokuva

Unisport_logo_pos